1. Deze actie wordt verzorgd door Birth Company B.V. gevestigd te Rotterdam. Op deze actie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
  2. Je komt in aanmerking voor deelname aan deze actie, wanneer je je hebt aangemeld bij Birth Company B.V. en een zorgpakket met je wordt afgestemd. Bel wel eerst met onze planning om door te geven dat je wilt deelnemen aan de actie.  Wij zorgen er dan voor dat je op de lijst van deelnemers wordt geplaatst.
  3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een dezelfde actie.
  4. De looptijd van de actie is tot uiterlijk 1 jaar na aanmelding.
  5. Birth Company B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
  6. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Birth Company B.V. voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
  7. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  8. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Birth Company B.V. via:

085 105 19 09 of per e-mail via: contact@birthcompany.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

 

 

meld je nu aan

Direct inschrijven

Laat jouw kraamtijd onze zorg zijn! Meld je direct aan voor onze kraamzorg.