Copyright en disclaimer

Alle tekst en afbeeldingen op de website van Birth Company zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van Birth Company. Verspreiding aan derden mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van Birth Company.

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. Het is evenwel niet geheel uitgesloten dat de informatie onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Birth Company kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste of onvolkomen informatie op deze website. Aan de informatie op deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

meld je nu aan

Direct inschrijven

Laat jouw kraamtijd onze zorg zijn! Meld je direct aan voor onze kraamzorg.