FAQ

Deze​ ​vragen​ ​worden​ ​ons​ ​vaak​ ​gesteld

1Is​ ​kraamzorg​ ​verplicht?
Kraamzorg is volgens de wet niet verplicht, maar je hebt wel récht op kraamzorg. De kosten worden daarom vergoed uit de basisverzekering van je ziektekostenverzekering. Iedere zwangere vrouw in Nederland heeft na de bevalling dit recht op kraamzorg. Het hangt van de situatie af hoeveel uur precies. Minimaal is 24 uur en maximaal 80 uur.

Ook al is het geen verplichting om kraamzorg te hebben, het wordt wel geadviseerd. Het goede van kraamzorg is dat een professional deskundig voor jou en je baby zorgt. Mogelijke problemen kan zij tijdig signaleren. Ook helpt de kraamverzorgende je goed op weg in je nieuwe gezinssituatie.

De keuze of je wel of geen kraamzorg wenst is uiteindelijk aan jou. Het is wel verstandig dit te overleggen met je verloskundige.

Kraamzorg wordt dus betaald uit het basisdeel van je ziektekostenverzekering. Wel betaal je een kleine eigen bijdrage, dit schrijft de wet voor. Heb je naast je basisverzekering ook een aanvullende verzekering dan wordt deze eigen bijdrage vaak (deels) vergoed. Kijk of vraag dit altijd na bij je zorgverzekeraar.
2Vergoedt​ ​mijn​ ​zorgverzekeraar​ ​kraamzorg​ ​van​ ​Birth​ ​Company?
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Het maakt dus niet uit waar je verzekerd bent, onze kraamzorg en verloskundige zorg wordt altijd vergoed. Hoeveel er precies vergoed wordt, hangt af van je verzekeraar én van je eventuele aanvullende verzekering voor ziektekosten.
3Wat​ ​kost​ ​kraamzorg?
Kraamzorg wordt voor het grootste deel vergoed door je zorgverzekeraar. Zelf betaal je hier €​ 4,30 per uur (2017) aan bij, dit is de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg. Een aanvullende verzekering vergoedt in de meeste gevallen deze eigen bijdrage in zijn geheel of een deel ervan. Vooraf kun je dit voor de zekerheid bij je verzekering navragen.
4Hoeveel​ ​uur​ ​en​ ​dagen​ ​kraamzorg​ ​krijg​ ​ik?
Voor het bepalen van het aantal uur kraamzorg dat je krijgt, zijn er vaste richtlijnen die voor iedereen in Nederland gelden. De richtlijnen staan in het zogenaamde Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP). Dit protocol geeft aan hoeveel zorguren er nodig zijn in jouw specifieke situatie. Als je bijvoorbeeld borstvoeding wilt gaan geven worden er meer uren voor begeleiding gerekend dan bij flesvoeding. Of als je nog meer kinderen hebt die nog niet naar school gaan, krijg je ook wat meer uur. Zo zijn er allerlei factoren die invloed hebben op het aantal uren zorg.

Het uitgangspunt is 49 uur kraamzorg, verdeeld over acht dagen. Dat is dus ongeveer zes uur per dag. Bij de intake, rond de 30e week van je zwangerschap, kijken we naar jouw situatie. Bij de volgende gesprekken, net na de bevalling én in de kraamtijd, kijken we nogmaals of de geïndiceerde uren voldoen of bijgesteld moeten worden. Het kan bijvoorbeeld meer worden als dit volgens de kraamverzorgende en de verloskundige nodig is. Minder kan ook. Als je bijvoorbeeld langer in het ziekenhuis bent gebleven gaan er weer uren af.

Het minimale aantal uren kraamzorg waar je recht op hebt is 24 uur. Hierbij zijn de uren voor assistentie bij de bevalling (partusassistentie) door de kraamverzorgende niet meegerekend. Hier wordt gemiddeld 4 uur voor gerekend.
5Kan​ ​ik​ ​kiezen​ ​van​ ​wie​ ​ik​ ​kraamzorg​ ​krijg?
Ja, je kunt zelf bepalen van welke organisatie je kraamzorg wilt. Je bent vrij om te kiezen waar je je kraamzorg regelt. Birth Company heeft contracten met alle zorgverzekeraars die de kosten voor onze zorg vergoeden.

De kraamverzorgende ontmoet je pas bij je thuisbevalling of als je na je bevalling thuiskomt uit het ziekenhuis. Al onze kraamverzorgenden zijn professionals en blijven de hoogte door regelmatige (bij)scholing. Ze zijn bovendien lid van het Kenniscentrum Kraamzorg, dé beroepsvereniging van gekwalificeerde kraamverzorgenden. Verder is Birth Company ook een erkend leerbedrijf, zijn we ISO HKZ gecertificeerd en hebben we het borstvoedingscertificaat.
6Is​ ​de​ ​kraamverzorgende​ ​ook​ ​bij​ ​de​ ​bevalling?
Wanneer je thuis bevalt, wordt de kraamverzorgende door je verloskundige opgeroepen om bij de bevalling te assisteren. Dit noemen we partusassistentie. De kraamverzorgende moet binnen een uur na oproep aanwezig zijn. Twee uur nadat de placenta is geboren en na controle van de kraamvrouw en baby eindigt de partusassistentie. De uren voor partusassistentie gaan niet af van je uren kraamzorg.
7Wat​ ​is​ ​een​ ​intake?
Als je rond de 28 weken zwanger bent, nemen we contact op om een intakegesprek in te plannen. De intake wordt telefonisch gedaan als je al eerder kraamzorg hebt gehad voor een ouder kindje. Bij een eerste kindje is de intake een huisbezoek door een van onze intakers.

Van de intaker hoor je wat je van je kraamtijd kunt verwachten. Ook wil ze van alles van jou weten. Wat jouw wensen zijn en wat je nodig hebt in jouw specifieke situatie. Gezamenlijk worden er afspraken gemaakt over de uren zorg die je straks nodig hebt en je krijgt allerlei tips en informatie. De gemaakte afspraken worden opgeschreven in het zorgdossier en het aantal uren op het indicatieformulier. Het zorgdossier blijft bij jou en zal in de kraamtijd door de verloskundige en de kraamverzorgende gebruikt worden. Er staat veel nuttige informatie die je vast kunt lezen.
8Wanneer​ ​in​ ​de​ ​zwangerschap​ ​moet​ ​je​ ​je​ ​kraamzorg​ ​regelen?
Je kraamzorg aanvragen doe je bij voorkeur al vroeg in je zwangerschap. Meestal is dat rond de vijftiende week. De aanmelding kun je eenvoudig online regelen. Probeer het aanvragen van kraamzorg in ieder geval uiterlijk voor de twintigste week te doen. Zo weet je zeker dat je de uren kraamzorg die je nodig hebt, ook krijgt. Als je je later aanmeldt kan het gebeuren dat er minder uren gegeven kunnen worden, bijvoorbeeld in drukke periodes zoals de vakantie of bij een geboortepiek.
Aanmelden