Onze professionele kraamverzorgenden kunnen zorg bieden in speciale situaties. Deze zorg valt meestal niet onder de basisverzekering, wordt vaak vergoed wanneer je aanvullend verzekerd bent, maar niet altijd. Vraag je zorgverzekeraar welke kosten worden vergoed.

Denk hierbij aan zorg  

  • voor een te vroeg geboren baby
  • voor een  baby met een handicap
  • na overlijden kindje tijdens of kort na de geboorte
  • voor een adoptiekindje
  • bij ontslag na een keizersnede
  • voor een meerling
  • voor een moeder met een specifieke indicatie

Zorg voor te vroeg geboren kindje

Wanneer een kindje te vroeg geboren wordt, verblijft de moeder vaak net als de baby, de eerste tijd in het ziekenhuis. Wanneer moeder en kind weer thuiskomen is de wettelijke termijn van zorg meestal al voorbij. Om de eerste moeilijke dagen door te komen, kan Birth Company  speciale zorg bieden.

Zorg voor kindje met handicap

Wanneer een kindje met een handicap geboren wordt, verblijft de moeder vaak net als de baby, de eerste tijd in het ziekenhuis. Wanneer moeder en kind weer thuiskomen is de wettelijke termijn van zorg meestal al voorbij. Om de eerste moeilijke dagen door te komen, kan Birth Company  speciale zorg bieden, afhankelijk van de ernst van de handicap.

Zorg na overlijden kindje tijdens of kort na de geboorte

Je denkt er niet bij na, maar soms gebeurt het. Het is ontzettend verdrietig en intens. Birth Company staat ook dan klaar voor de opvang, verzorging en begeleiding van de moeder en andere gezinsleden.

De kraamverzorgende controleert de gezondheid van de moeder en let op of ze goed herstelt. Ze is een luisterend oor, maar zorgt ook dat het huishouden doordraait.

We hebben voor ouders die te maken krijgen met verlies van een baby een overzicht gemaakt van websites van organisaties die kunnen helpen met de verwerking hiervan.

Zorg voor adoptiekindje

Net als bij de geboorte van een eigen kind, word je bij een adoptiekind ook nieuwe ouders. Het moment waarop het adoptiekindje wordt opgenomen in je gezin is heel bijzonder. Bij zo’n bijzondere gebeurtenis kun je kraamzorg aanvragen vanaf het moment dat het kindje in het gezin komt, wanneer het kindje jonger is dan 5 maanden. Birth Company kan ook dan kraamzorg bieden. Het aantal uren kraamzorg dat wordt gegeven, wordt overlegd met de ouders en de verzekeraar en zal niet altijd vallen in het basispakket.

Zorg na ontslag bij een keizersnede

Onze specialistische kraamhulpen zijn goed opgeleid om de moeder extra te ondersteunen na een geboorte met de keizersnede.

Zorg voor een tweeling of meerling

Een geboorte op zich is al heftig genoeg, twee of meer kinderen tegelijk zorgt soms voor paniek bij de ouders. Onze gespecialiseerde kraamverzorgenden helpen jonge ouders om op een veilige en praktische manier om te gaan met hun kindjes.

Zorg voor een moeder met een indicatie

Wanneer de moeder om wat voor reden dan ook extra hulp nodig is, biedt Birth Company gespecialiseerde hulp aan.

meld je nu aan

Direct inschrijven

Laat jouw kraamtijd onze zorg zijn! Meld je direct aan voor onze kraamzorg.